De inhoud op deze site (www.theoneboutique.nl), is met grootste zorgvuldigheid samengesteld, maar The ONE Boutique garandeert niet dat deze informatie juist of volledig is.

Disclaimer

De informatie op deze website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten na acceptatie van de bestelling door The ONE Boutique.

Deze site en alle bijbehorende onderdelen zijn eigendom van The ONE Boutique en/of haar licentiegevers. Het is niet toegestaan om de site www.theoneboutique.nl of delen van de site openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder schriftelijk akkoord van The ONE Boutique. Het is wel toegestaan om voor persoonlijke doeleinden, niet commercieel, gebruik te maken van genoemde punten.

De informatie op www.theoneboutique.nl wordt door ons team met zorg samengesteld. Het is helaas mogelijk dat er soms onjuiste, onvolledige of verouderde informatie op de site staat. Wij streven ernaar om alle informatie zo snel mogelijk bij te werken, wanneer dit nodig is. The ONE Boutique behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met directe ingang en zonder kennisgeving door te voeren.